Napisz do nas!
O nasJak pomagamy?StypendiaDla OliZainwestuj!Kontakt

Kto może pomóc? Prawie każdy, kto chce pomagać:

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

Jak to zrobić?

Nie musisz sam wpłacać pieniędzy. Wypełniając roczne zeznanie podatkowe (druk PIT) wskaż w nim, że chcesz przekazać 1 % Twojego podatku na rzecz Fundacji im. J. Korczaka, podając nr KRS 0000064503.

Resztę zrobią za Ciebie urzędnicy. Sam decydujesz! W rubryce "Inne informacje" podatnik może zamieścić informacje dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków przez organizację, np. wskazać osobę, dla której mają być przeznaczone pieniądze.

Komu można przekazać pieniądze?

Przekazanie może nastąpić wyłącznie na rzecz zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Wykaz organizacji pożytku publicznego którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2011 r. publikowany jest na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS.

Krok po kroku

1. Wybierz organizację, której chcesz przekazać 1 % swojego podatku
2. Oblicz 1 % należnego podatku
3. Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisz numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku oraz określ kwotę jaką chcesz przekazać. Nie może być ona większa od 1 % Twojego należnego podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
4. Złóż zeznanie podatkowe, czyli druk PIT. Masz na to czas do końca kwietnia.
Podstawa prawna:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Copyrights © Fundacja Korczaka 2012
Ś