Fundacja im. Janusza Korczaka

Witaj na stronie Fundacji im. Janusza Korczaka. Nasza misja to promowanie i ochrona praw dzieci, kontynuując dziedzictwo wybitnego pedagoga. Dołącz do nas w budowaniu lepszego świata dla najmłodszych! Razem tworzymy przestrzeń pełną szacunku, zrozumienia i troski o każde dziecko.

Stypendia dla młodzieży

Fundacja im. Janusza Korczaka wspiera młodzież licealną poprzez programy stypendialne, otwierając przed nimi drzwi ku edukacyjnym możliwościom i pomagając w zdobyciu cennej wiedzy, która kształtuje ich przyszłość.

Pomoc dla studentów

Nasza Fundacja jest partnerem w drodze do dyplomu – zapewniamy wsparcie, stypendia i inspirację, pomagając studentom w ukończeniu studiów i kształceniu się w kierunkach, które otwierają przed nimi szerokie perspektywy zawodowe i życiowe sukcesy.

Dofinansowania do wyjazdów

Wspieramy marzenia młodych umysłów, pomagając w dofinansowaniu podróży szkolnych i projektów naukowych, które otwierają przed nimi nowe horyzonty edukacyjne.

Jak pomagamy?

Naszym głównym celem jest pomoc dzieci i młodzieży – wybór patrona Fundacji zobowiązuje nas do szczególnej troski o najmłodsze pokolenia.

Swoją aktywność koncentrujemy głównie na Podkarpaciu. To tutaj bije serce Fundacji – chcemy, by dzieci i młodzież z tego regionu rozwijały swój talent i możliwości, a w przyszłości wróciły w rodzinne strony lub promowały go w Polsce i na świecie. Wspomagamy również dzieci i młodzież z innych rejonów Polski.

Fundacja im. Janusza Korczaka wspiera Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle przy ul. Piotra Skargi 47, pomagając w dofinansowaniu projektów i inicjatyw związanych z edukacją i rozwojem uczniów.

Rozwój najmłodszych wspieramy przez:

Przyznawanie stypendiów

Naszym priorytetem jest wspieranie dzieci i młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów zarówno o charakterze socjalnym, jak i naukowym. Ponadto, organizujemy różnorodne wydarzenia kulturalno-oświatowe, które mają na celu rozwijanie umiejętności i poszerzanie horyzontów edukacyjnych. Chcemy tworzyć inspirujące przestrzenie do nauki i rozwoju.

Aktywność

Angażujemy młodych ludzi w aktywność fizyczną i społeczną poprzez organizację imprez sportowych oraz obozów naukowych. Poprzez te działania nie tylko promujemy zdrowy tryb życia, ale także inspirujemy do uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Dążymy do budowania silnych, aktywnych jednostek.

Rozwój

Nasza inicjatywa skupia się na wszechstronnym rozwoju młodych ludzi, obejmując edukację, kulturę i aktywności sportowe. Wspieramy zdrowy styl życia, dbając o aspekty kulturalne, edukacyjne i fizyczne. W ramach kompleksowego wsparcia, zwracamy uwagę także na prawidłowe żywienie, aby zapewnić optymalny rozwój zarówno fizyczny, jak i umysłowy.

O nas

Statut

Władze

Regulamin

Sprawozdania

O nas

Mały chłopiec, który został królem – pamiętacie tę bajkę?

Król Maciuś I mimo wszelkich przeciwności sprawnie rządził swoim państwem i bohatersko bronił go przed wrogami.

To właśnie Janusz Korczak, patron naszej Fundacji, uczynił małego chłopca bohaterem i nauczył go, jak odnosić sukcesy. Tak działa nasza Fundacja. Stworzyliśmy ją, żeby dzieci i młodzież miały szansę rozwijać swe talenty, zdobywać nową wiedzę i umiejętności.

Tworzymy warunki, dzięki którym o przyszłości naszych przyjaciół decydują rzeczywiste zdolności i umiejętności, a nie przeszkody w ich rozwoju. Równy start w dorosłe życie – zabiegamy o to każdego dnia.

Skład Zarządu

Andrzej Gotfryd – Prezes Zarządu
Agnieszka Czyżowicz-Gotfryd – Członek Zarządu
Jan Zawiliński – Członek Zarządu

Skład Rady Fundacji

Adam Krzanowski – Przewodniczący
Jerzy Krzanowski
Henry Stern 

Stypendia fundacji

Koncentrujemy się na wsparciu finansowym uzdolnionych młodych ludzi z niewielkich miejscowości, jednak stypendystami są dzieci i młodzież z całej Polski.

Nasi pierwsi stypendyści już dawno skończyli studia – z niektórymi z nich mamy dziś przyjemność współpracować. Staramy się, aby przyznawane przez nas stypendia stanowiły istotną część ich domowych budżetów i pomagały w opłaceniu akademika, zakupie podręczników czy innych pomocy naukowych. Jest to niezmiernie ważne, gdyż większość z nich studiuje z dala od rodzinnych domów, często na dwóch kierunkach i nie mają czasu na pracę zarobkową. Od 2005 roku pomagamy nie tylko studentom, ale również uczniom szkół średnich.

Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendiów określa Regulamin pomocy stypendialnej.

Nasi stypendyści:

Dzięki pomocy finansowej Fundacji mogę rozwijać swoje sportowe talenty. Stypendium pomogło mi w kontynuacji nauki i treningów na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Mogę się pochwalić trzema brązowymi medalami Lekkoatletycznych Młodzieżowych Mistrzostw Polski oraz srebrnym i brązowym medalem Akademickich Mistrzostw Polski w biegach.

Jolanta Wójcik

AWF w Krakowie

Program Fundacji im. J. Korczaka “Twoja szansa”, to naprawdę niepowtarzalna “moja szansa” na zdobycie szerokiej wiedzy, gruntownego wykształcenia. Bez pomocy Fundacji moje marzenia o studiowaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim byłyby nierealne.

Justyna Wiatr

studentka europeistyki na Wydziale Nauk Politycznych i Międzynarodowych UJ oraz prawa na Wydziale Prawa UJ

Mam przyjemność współpracować z Fundacją im. J. Korczaka już trzeci rok. Otrzymywana pomoc finansowa jest dla mnie nieocenionym wspar- ciem, bez którego trudno by mi było pokryć koszty studiów. Pomysł nagradzania najzdolniejszych absol- wentów szkół średnich z terenu Podkarpacia, to wspaniała inicjatywa ludzi dobrej woli, którzy rozumieją, że to doskonała inwestycja w rozwój regionu.

Anna Paszek

Lingwisyka Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz II roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW

Dla Oli Kuczmy

W kwietniu 2005 r. gwałtowny pożar strawił dom małej Oli Kuczmy, a jej samej przysporzył niewyobrażalnych cierpień. Dziewczynka trafiła do szpitala w stanie bardzo ciężkim, z oparzeniami IV stopnia głowy, twarzy i szyi.

Ponad miesiąc lekarze walczyli o jej życie. Los pochodzącej z niewielkiej wioski k. Sanoka dziewczynki wzruszył wiele osób. Podjęliśmy się koordynacji pomocy na jej dalsze leczenie i rehabilitację. Aktualnie Ola ma siedem lat i dużo zabiegów za sobą. Ola mimo tego co przeszła jest bardzo pogodną dziewczynką dużo się uśmiech chociaż wie, że przed nią jeszcze dużo operacji i trudnych chwil. Ola nie uczęszcza do szkoły jak jej rówieśnicy ale korzysta z nauczania indywidualnego w domu, a z nauką nie ma większych problemów.

W dniu 16 lipca 2011 roku w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono zabieg usuwający uciążliwy przykurcz szyjny i zrosty na prawej dłoni. Po długich badaniach i konsultacjach lekarze podjęli decyzje że  rozpoczęcie w tym momencie rekonstrukcji kości czaszki Oleńki niesie zbyt duże ryzyko, nawet utraty życia. Poza tym przed Olą jeszcze dużo operacji plastycznych, które zminimalizują jej blizny, jednak ze względów medycznych będzie to proces długotrwały. Na chwilę obecną Rodzice starają się żeby Oleńka była po prostu szczęśliwa.

Rodzice Oli chcieliby serdecznie podziękować wszystkim którzy zaangażowali się w pomoc dla Oli. Wierzymy że dzięki tym środkom zebranym na rachunku bankowym Fundacji Ola będzie wyglądać jak jej rówieśnicy.

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej o tym, co robimy? Masz pomysł, jak jeszcze pomóc naszym podopiecznym?

Jesteśmy tu, by działać wspólnie – zapraszamy do kontaktu:

Fundacja im. Janusza Korczaka

Ul. Kościuszki 61
38-200 Jasło
tel. 013 44 86 122
fax. 013 44 86 120

fundacjakorczaka@gotfryd.pl

Rachunek bankowy

Bank PKO BP S.A. Oddział 1 w Jaśle
Nr rach. 16 1020 2964 0000 6102 0136 2185

NIP 685-20-62-118

KRS 0000064503

Wsparcie poprzez 1,5% Podatku

KRS 0000064503

Przy okazji wypełniania rocznego zeznania podatkowego PIT28, PIT36, PIT36L, PIT37, PIT38, należy wypełnić odpowiedniš rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym i przy Wniosku o przekazanie 1,5 % podatku należnego na rzecz organizacji Pożytku Publicznego (OPP) wpisać KRS 0000064503

Tym samym aby przekazać 1,5%, wystarczy podać w zeznaniu rocznym kwotę podatku, numer KRS organizacji pożytku publicznego, którą chcemy wesprzeć. Wykonaniem samego przelewu zajmie się właściwy Urząd Skarbowy.

R

Jak wykorzystywaliśmy nasze fundusze w 2022 roku?

  • Wypłaciliśmy 59 całorocznych stypendiów dla uczniów i studentów
  • Udzielaliśmy indywidualnego wsparcia poszczególnym osobom lub podmiotom
  • W ramach 1,5 % przekazaliśmy kwoty deklarowanych na poszczególne cele charytatywne i społeczne