Komunikat

W bieżącym roku kalendarzowym 2024 przedłuża się termin składania wniosków o stypendium, dla kandydatów starających się o stypendium po raz pierwszy, wskazany w Regulaminie Pomocy Stypendialnej w § 6 ust. 1 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Komunikat - wnioski