Dziękujemy Naszym Partnerom

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wsparcie, jakiego doświadczamy od niezwykłych firm, które podzielały naszą wizję i wartości. To dzięki nim możemy kontynuować naszą misję pomocy dzieciom, młodzieży i studentom, otwierając przed nimi nowe możliwości i szanse na rozwój.

Wspierając Fundację im. Janusza Korczaka, nie tylko inwestujesz w przyszłość naszych podopiecznych, ale także w przyszłość społeczeństwa. Twoje wsparcie pomaga tworzyć warunki dla dzieci i młodzieży, by mogli rozwijać swój potencjał, zdobywać nową wiedzę, i przekształcać swoje marzenia w rzeczywistość. Razem budujemy lepszą przyszłość.

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej o tym, co robimy? Masz pomysł, jak jeszcze pomóc naszym podopiecznym?

Jesteśmy tu, by działać wspólnie – zapraszamy do kontaktu:

Fundacja im. Janusza Korczaka

Ul. Kościuszki 61
38-200 Jasło
tel. 013 44 86 122
fax. 013 44 86 120

fundacjakorczaka@gotfryd.pl

Rachunek bankowy

Bank PKO BP S.A. Oddział 1 w Jaśle
Nr rach. 16 1020 2964 0000 6102 0136 2185

NIP 685-20-62-118

KRS 0000064503

Wsparcie poprzez 1,5% Podatku

KRS 0000064503

Przy okazji wypełniania rocznego zeznania podatkowego PIT28, PIT36, PIT36L, PIT37, PIT38, należy wypełnić odpowiedniš rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym i przy Wniosku o przekazanie 1,5 % podatku należnego na rzecz organizacji Pożytku Publicznego (OPP) wpisać KRS 0000064503

Tym samym aby przekazać 1,5%, wystarczy podać w zeznaniu rocznym kwotę podatku, numer KRS organizacji pożytku publicznego, którą chcemy wesprzeć. Wykonaniem samego przelewu zajmie się właściwy Urząd Skarbowy.

R

Jak wykorzystywaliśmy nasze fundusze w 2022 roku?

  • Wypłaciliśmy 59 całorocznych stypendiów dla uczniów i studentów
  • Udzielaliśmy indywidualnego wsparcia poszczególnym osobom lub podmiotom
  • W ramach 1,5 % przekazaliśmy kwoty deklarowanych na poszczególne cele charytatywne i społeczne