Zastrzeżenia prawne

Niniejszy serwis internetowy dostępny pod adresem www.gotfryd.pl (zwany dalej „Serwisem”) chroniony jest przez odpowiednie przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności przez przepisy prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wszelkie prawa do niniejszego Serwisu jak i poszczególnych jego elementów (zdjęć, grafiki, tekstów), w tym także rozwiązań i opracowań w nim zaprezentowanych przysługują wyłącznie Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd.

Logo Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd stanowi zastrzeżony znak towarowy i podlega stosownej ochronie prawnej.

Zwracamy uwagę, że jakiekolwiek wykorzystanie niniejszego Serwisu lub poszczególnych jego elementów w tym także rozwiązań i opracowań w nim zaprezentowanych w celach innych niż uzyskanie informacji o działalności Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd wymaga wcześniejszej, wyraźnej, pisemnej zgody Kancelarii na takie konkretne użycie pod rygorem poniesienia odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. W szczególności zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie którejkolwiek z informacji zawartych w niniejszym Serwisie.

Dodatkowe informacje o charakterze prawnym dotyczące danych zawartych w niniejszym serwisie prezentowane są w polu dostępnym pod tytułem „Ważne informacje prawne”.

Ze względu na możliwe zmiany stanu prawnego lub polityki Kancelarii treść niniejszych zastrzeżeń jak również dodatkowych informacji o charakterze prawnym może ulec zmianie i dlatego należy za każdym razem zapoznawać się z nimi.

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej o tym, co robimy? Masz pomysł, jak jeszcze pomóc naszym podopiecznym?

Jesteśmy tu, by działać wspólnie – zapraszamy do kontaktu:

Fundacja im. Janusza Korczaka

Ul. Kościuszki 61
38-200 Jasło
tel. 013 44 86 122
fax. 013 44 86 120

fundacjakorczaka@gotfryd.pl

Rachunek bankowy

Bank PKO BP S.A. Oddział 1 w Jaśle
Nr rach. 16 1020 2964 0000 6102 0136 2185

NIP 685-20-62-118

KRS 0000064503

Wsparcie poprzez 1,5% Podatku

KRS 0000064503

Przy okazji wypełniania rocznego zeznania podatkowego PIT28, PIT36, PIT36L, PIT37, PIT38, należy wypełnić odpowiedniš rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym i przy Wniosku o przekazanie 1,5 % podatku należnego na rzecz organizacji Pożytku Publicznego (OPP) wpisać KRS 0000064503

Tym samym aby przekazać 1,5%, wystarczy podać w zeznaniu rocznym kwotę podatku, numer KRS organizacji pożytku publicznego, którą chcemy wesprzeć. Wykonaniem samego przelewu zajmie się właściwy Urząd Skarbowy.

R

Jak wykorzystywaliśmy nasze fundusze w 2022 roku?

  • Wypłaciliśmy 59 całorocznych stypendiów dla uczniów i studentów
  • Udzielaliśmy indywidualnego wsparcia poszczególnym osobom lub podmiotom
  • W ramach 1,5 % przekazaliśmy kwoty deklarowanych na poszczególne cele charytatywne i społeczne